Betalning av hyra & Autogiro

Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier av SamTidaholm Stensiken 1 AB . Hyresavierna avser de tre följande månaderna. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista i varje månad.

Bankgiro
Du kan själv välja hur du vill betala hyran. Skulle du sakna någon hyresavi använder du ett vanligt inbetalningskort för bankgiro. Glöm inte att förutom bankgironummer även skriva ditt namn, adress och lägenhetsnummer, samt vilken månad hyran avser på inbetalningskortet.

Autogiro
Som hyresgäst kan du från och med 2011-04-01 betala hyran via autogiro. För att anmäla betalning via autogiro – fyll i och skicka in vår autogiroblankett till: SamTidaholm Stensiken 1 AB
C/o Newsec AM AB, DB88C
838 82 Frösön
Här kan du ladda ner autogiroblanketten. (Alt. Högerklicka. Välj ”Spara som”)

  • Du är alltid själv ytterst ansvarig för att hyran betalas i tid.

  • En ansökan lämnas in per hyresavtal. Autogirouppdraget är sammankopplat mellan dig som kontraktsinnehavare och bankkontoinnehavare. Alltså måste kontraktsinnehavare och den som står för bankkontot vara samma person.

  • Vid flytt inom Bugg-Fasts bestånd eller vid byte av parkeringsplats måste alltid ny ansökan lämnas in.

  • Vid byte av bank eller konto räcker det att du meddelar din bank.

  • Nya autogirouppdrag läggs endast in kvartalsvis i samband med att de nya avierna skickas ut för kommande kvartal.

  • Ditt nya autogiro börjar gälla då du fått ett medgivande från banken samt de avier du fått är makulerade.

  • Pengar dras från ditt konto den sista vardagen i månaden. Finns inga pengar på kontot prövar banken dra pengar ytterligare två gånger två dagar in i månaden. Finns inte hela hyresbeloppet på kontot dras ingenting.

  • Om hyran inte kan dras från ditt konto, enligt ovan, måste den aktuella hyran betalas in manuellt via bank- eller postgiro. Hyran kan inte betalas kontant

  • Autogirobetalning sker via bankgiro. Via autogiro kan endast hyran dras för kommande hyresperiod. Tidigare obetald hyra måste betalas in manuellt via bank- eller postgiro

<< Tillbaka till övrig boendeinformation.